Quiz z kwalifikacji E.12

Liczba zadań: 10

Do każdego zadania podano 4 propozycje odpowiedzi, z których tylko jedna jest poprawna.

Zadanie 1

Która tablica partycji umożliwia utworzenie do 128 partycji podstawowych na jednym dysku?

Zadanie 2

Który z elementów oznaczonych numerami od 1 do 4, przedstawionych na schemacie blokowym frame grabbera i opisanym we fragmencie dokumentacji technicznej, służy do wymiany danych z innymi urządzeniami przetwarzającymi obraz wideo bez niepotrzebnego obciążania magistrali PCI?

image129

Zadanie 3

W systemie operacyjnym Fedora katalogi domowe użytkowników umieszczone są w katalogu

Zadanie 4

Prefetching to

Zadanie 5

Odwrotnością bezstratnej kompresji danych jest

Zadanie 6

Która drukarka wykorzystuje technikę polegającą na przenoszeniu stałego barwnika z taśmy na papier odporny na wysoką temperaturę?

Zadanie 7

Co oznacza znajdujący się w dokumentacji technicznej płyty głównej parametr LGA 775?

Zadanie 8

Plik ma rozmiar 4 KiB, co jest równe

Zadanie 9

Zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP odległość oczu od ekranu monitora powinna wynosić

Zadanie 10

Dla dysku twardego, wartość współczynnika MTBF (Mean Time Between Failure) podawana jest w