Quiz z kwalifikacji E.12

Liczba zadań: 10

Do każdego zadania podano 4 propozycje odpowiedzi, z których tylko jedna jest poprawna.

Zadanie 1

Głównym celem mechanizmu Plug and Play jest

Zadanie 2

Klawiszem F5 standardowo w programie Explorator systemu Windows aktywowana jest czynność:

Zadanie 3

Warunkiem niezbędnym przy archiwizacji danych jest

Zadanie 4

Jakiego typu pamięć pokazano na zdjęciu?

image8

Zadanie 5

W systemie Linux plik ma ustawione uprawnienia na 541. Właściciel może plik

Zadanie 6

Który z portów na panelu tylnym komputera oznacza się przedstawionym symbolem?

image19

Zadanie 7

Program antyspyware chroni przed

Zadanie 8

Który z elementów oznaczonych numerami od 1 do 4, przedstawionych na schemacie blokowym frame grabbera i opisanym we fragmencie dokumentacji technicznej, służy do wymiany danych z innymi urządzeniami przetwarzającymi obraz wideo bez niepotrzebnego obciążania magistrali PCI?

image129

Zadanie 9

Zaletą systemu plików NTFS jest

Zadanie 10

Do zarządzania programami i usługami uruchamianymi wraz ze startem systemu operacyjnego w Windows 7 należy wykorzystać program