Quiz z kwalifikacji E.12

Liczba zadań: 10

Do każdego zadania podano 4 propozycje odpowiedzi, z których tylko jedna jest poprawna.

Zadanie 1

Standard podstawki procesora bez nóżek to

Zadanie 2

Prefetching to

Zadanie 3

Przedstawione na rysunku ustawienia dotyczą

image141

Zadanie 4

Cyfrowym złączem przesyłającym obraz do monitora jest

Zadanie 5

Powodem niekontrolowanego zapełnienia dysku może być

Zadanie 6

Przy uruchamianiu się komputera pojawia się komunikat CMOS checksum error press F1 to coutinue press DEL to setup. Wciśnięcie klawisza DEL spowoduje

Zadanie 7

Który z elementów pokazanych na schemacie karty dźwiękowej na rysunku służy do cyfrowego przetwarzania sygnałów?

image21

Zadanie 8

Rysunek przedstawia złącze

image5

Zadanie 9

W trybie wielozadaniowości z wywłaszczeniem zawieszony program

Zadanie 10

Który poziom macierzy RAID zapisuje dane równolegle na kilku dyskach jako jedno urządzenie