Quiz z kwalifikacji E.12

Liczba zadań: 10

Do każdego zadania podano 4 propozycje odpowiedzi, z których tylko jedna jest poprawna.

Zadanie 1

W dokumentacji technicznej płyty głównej jest zapis Supports up to Athlon XP 3000+ procesor. Oznacza on, że płyta główna obsługuję procesory Athlon.

Zadanie 2

Standard podstawki procesora bez nóżek to

Zadanie 3

W komputerach wykonujących zadania serwerowe, wymagające dużej wydajności, nalezy zastosować dysk

Zadanie 4

W systemie Windows 7 w celu skopiowania katalogu c:\test wraz z podkatologami na dysk przenośny f:\ należy użyć polecenia

Zadanie 5

Zamieszczone parametry charakteryzują pamięć

image38

Zadanie 6

W systemie Linux polecenie ps spowoduje wyświetlenie

Zadanie 7

Poleceniem służącym do aktualizowania systemu operacyjnego Linux z bazami RPM jest

Zadanie 8

Program antyspyware chroni przed

Zadanie 9

Liczba binarna 10011101 jest równa liczbie dziesiętnej

Zadanie 10

Konwerter RAMDAC przetwarza sygnał