Quiz z kwalifikacji E.12

Liczba zadań: 20

Do każdego zadania podano 4 propozycje odpowiedzi, z których tylko jedna jest poprawna.

Zadanie 1

Element komputera odpowiadający za wykonywanie programu jako ciągu rozkazów to

Zadanie 2

Pamięć podręczna określana jest nazwą

Zadanie 3

Konwerter RAMDAC przetwarza sygnał

Zadanie 4

Standard podstawki procesora bez nóżek to

Zadanie 5

Jakiego typu pamięć pokazano na zdjęciu?

image8

Zadanie 6

Do ilu maksymalnie GB pamięci RAM może uzyskać dostęp 32-bitowa wersja systemu Windows?

Zadanie 7

W systemie Linux polecenie ps spowoduje wyświetlenie

Zadanie 8

Przy uruchamianiu się komputera pojawia się komunikat CMOS checksum error press F1 to coutinue press DEL to setup. Wciśnięcie klawisza DEL spowoduje

Zadanie 9

Kopia różnicowa polega na

Zadanie 10

Plik zaszyfrowany przez użytkownika za pomocą systemu NTFS 5.0 jest każdorazowo automatycznie szyfrowany podczas

Zadanie 11

Cyfrowym złączem przesyłającym obraz do monitora jest

Zadanie 12

Powodem niekontrolowanego zapełnienia dysku może być

Zadanie 13

System plików, który umożliwia w systemie Windows kompresję danych i nadawanie uprawnień do folderów i plików, to

Zadanie 14

Która tablica partycji umożliwia utworzenie do 128 partycji podstawowych na jednym dysku?

Zadanie 15

Który z interfejsów jest interfejsem równoległym?

Zadanie 16

Do zbudowania programowej macierzy dyskowej RAID-1 należy użyć minimum

Zadanie 17

Zapisywanie kluczy rejestru do pliku nazywamy

Zadanie 18

Który z portów na panelu tylnym komputera oznacza się przedstawionym symbolem?

image19

Zadanie 19

W wyniku użycia narzędzia diagnostycznego chkdsk otrzymano informacje widoczne na zrzucie ekranu. Jaką wielkość posiada pojedynczy klaster dysku?

image12

Zadanie 20

Interfejs USB 2.0 umożliwia transfer danych z prędkością do