Quiz z kwalifikacji E.12

Liczba zadań: 20

Do każdego zadania podano 4 propozycje odpowiedzi, z których tylko jedna jest poprawna.

Zadanie 1

Przedstawione na rysunku ustawienia dotyczą

image141

Zadanie 2

Który z interfejsów jest interfejsem równoległym?

Zadanie 3

Liczba binarna 10001110 jest równa liczbie dziesiętnej

Zadanie 4

Który z portów na panelu tylnym komputera oznacza się przedstawionym symbolem?

image19

Zadanie 5

Wskaż tryb pracy, w którym komputer zużywa najmniejszą ilość energii

Zadanie 6

Przy uruchamianiu się komputera pojawia się komunikat CMOS checksum error press F1 to coutinue press DEL to setup. Wciśnięcie klawisza DEL spowoduje

Zadanie 7

Jakiego typu pamięć pokazano na zdjęciu?

image8

Zadanie 8

Do zbudowania programowej macierzy dyskowej RAID-1 należy użyć minimum

Zadanie 9

W trybie wielozadaniowości z wywłaszczeniem zawieszony program

Zadanie 10

Który z elementów oznaczonych numerami od 1 do 4, przedstawionych na schemacie blokowym frame grabbera i opisanym we fragmencie dokumentacji technicznej, służy do wymiany danych z innymi urządzeniami przetwarzającymi obraz wideo bez niepotrzebnego obciążania magistrali PCI?

image129

Zadanie 11

Wskaż niepoprawny podział dysków MBR na partycje

Zadanie 12

Zaletą systemu plików NTFS jest

Zadanie 13

W dokumentacji technicznej płyty głównej jest zapis Supports up to Athlon XP 3000+ procesor. Oznacza on, że płyta główna obsługuję procesory Athlon.

Zadanie 14

Kopia różnicowa polega na

Zadanie 15

Zamieszczone parametry charakteryzują pamięć

image38

Zadanie 16

Błąd systemu Windows typu STOP Error (Blue Screen), polegający na odwoływaniu się systemu do nieprawidłowych danych w pamięci operacyjnej, to

Zadanie 17

W wyniku użycia narzędzia diagnostycznego chkdsk otrzymano informacje widoczne na zrzucie ekranu. Jaką wielkość posiada pojedynczy klaster dysku?

image12

Zadanie 18

Zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP odległość oczu od ekranu monitora powinna wynosić

Zadanie 19

Aby uporządkować pliki na dysku w celu przyspieszenia pracy systemu, należy:

Zadanie 20

Powodem niekontrolowanego zapełnienia dysku może być