Quiz z kwalifikacji E.12

Liczba zadań: 20

Do każdego zadania podano 4 propozycje odpowiedzi, z których tylko jedna jest poprawna.

Zadanie 1

Magistrala, która łączy w komputerze procesor z kontrolerem pamięci, składająca się z szyny adresowej, szyny danych i linii sterujących, nosi nazwę

Zadanie 2

Program antyspyware chroni przed

Zadanie 3

Która tablica partycji umożliwia utworzenie do 128 partycji podstawowych na jednym dysku?

Zadanie 4

Aby uporządkować pliki na dysku w celu przyspieszenia pracy systemu, należy:

Zadanie 5

Klawiszem F5 standardowo w programie Explorator systemu Windows aktywowana jest czynność:

Zadanie 6

W wyniku użycia narzędzia diagnostycznego chkdsk otrzymano informacje widoczne na zrzucie ekranu. Jaką wielkość posiada pojedynczy klaster dysku?

image12

Zadanie 7

Interfejs USB 3.0 umożliwia transfer danych z prędkością do

Zadanie 8

Przedstawiony na rysunku znak zgodny ze standardem Energy Star oznacza urządzenie

image131

Zadanie 9

Licencja wolnego i otwartego oprogramowania, to licencja

Zadanie 10

System plików, który umożliwia w systemie Windows kompresję danych i nadawanie uprawnień do folderów i plików, to

Zadanie 11

Do zarządzania programami i usługami uruchamianymi wraz ze startem systemu operacyjnego w Windows 7 należy wykorzystać program

Zadanie 12

Aby zapobiec utracie danych w programie do prowadzenia ewidencji uczniów, należy po zakończeniu pracy każdego dnia wykonać

Zadanie 13

Liczba binarna 10001110 jest równa liczbie dziesiętnej

Zadanie 14

Element komputera odpowiadający za wykonywanie programu jako ciągu rozkazów to

Zadanie 15

Który z interfejsów jest interfejsem równoległym?

Zadanie 16

W systemie operacyjnym Fedora katalogi domowe użytkowników umieszczone są w katalogu

Zadanie 17

Pamięć podręczna określana jest nazwą

Zadanie 18

Główny rekord rozruchowy dysku twardego to

Zadanie 19

Głównym celem mechanizmu Plug and Play jest

Zadanie 20

W systemie Linux plik ma ustawione uprawnienia na 541. Właściciel może plik