Quiz z kwalifikacji E.12

Liczba zadań: 20

Do każdego zadania podano 4 propozycje odpowiedzi, z których tylko jedna jest poprawna.

Zadanie 1

W przedstawionej na schemacie płycie głównej zasilanie należy podłączyć do złącza oznaczonego numerem

image123

Zadanie 2

W systemie Linux plik ma ustawione uprawnienia na 541. Właściciel może plik

Zadanie 3

Wskaż niepoprawny podział dysków MBR na partycje

Zadanie 4

Głównym celem mechanizmu Plug and Play jest

Zadanie 5

Błąd systemu Windows typu STOP Error (Blue Screen), polegający na odwoływaniu się systemu do nieprawidłowych danych w pamięci operacyjnej, to

Zadanie 6

Na rysunku przedstawiono kabel z wtyczkami

image24

Zadanie 7

Która tablica partycji umożliwia utworzenie do 128 partycji podstawowych na jednym dysku?

Zadanie 8

Prefetching to

Zadanie 9

Plik ma rozmiar 4 KiB, co jest równe

Zadanie 10

W drukarce igłowej materiałem eksploatacyjnym jest

Zadanie 11

Poleceniem służącym do aktualizowania systemu operacyjnego Linux z bazami RPM jest

Zadanie 12

Programy GRUB, LILO, NTLDR to

Zadanie 13

Zamieszczone parametry charakteryzują pamięć

image38

Zadanie 14

Który poziom macierzy RAID zapisuje dane równolegle na kilku dyskach jako jedno urządzenie

Zadanie 15

Przedstawione na rysunku ustawienia dotyczą

image141

Zadanie 16

Dla dysku twardego, wartość współczynnika MTBF (Mean Time Between Failure) podawana jest w

Zadanie 17

Do zarządzania programami i usługami uruchamianymi wraz ze startem systemu operacyjnego w Windows 7 należy wykorzystać program

Zadanie 18

W jakim systemie liczbowym są zapisane zakresy We/Wy przedstawione na rysunku?

image36

Zadanie 19

Do ilu maksymalnie GB pamięci RAM może uzyskać dostęp 32-bitowa wersja systemu Windows?

Zadanie 20

Odwrotnością bezstratnej kompresji danych jest