Quiz z kwalifikacji E.12

Liczba zadań: 40

Do każdego zadania podano 4 propozycje odpowiedzi, z których tylko jedna jest poprawna.

Zadanie 1

Zaletą systemu plików NTFS jest

Zadanie 2

Licencja wolnego i otwartego oprogramowania, to licencja

Zadanie 3

Który z elementów oznaczonych numerami od 1 do 4, przedstawionych na schemacie blokowym frame grabbera i opisanym we fragmencie dokumentacji technicznej, służy do wymiany danych z innymi urządzeniami przetwarzającymi obraz wideo bez niepotrzebnego obciążania magistrali PCI?

image129

Zadanie 4

Pamięć podręczna określana jest nazwą

Zadanie 5

Wskaż tryb pracy, w którym komputer zużywa najmniejszą ilość energii

Zadanie 6

Cyfrowym złączem przesyłającym obraz do monitora jest

Zadanie 7

Wskaż niepoprawny podział dysków MBR na partycje

Zadanie 8

Główny rekord rozruchowy dysku twardego to

Zadanie 9

Plik ma rozmiar 4 KiB, co jest równe

Zadanie 10

W systemach operacyjnych Windows ograniczenie użytkownikom dostępu do poszczególnych plików lub katalogów umożliwia system plików

Zadanie 11

Który poziom macierzy RAID zapisuje dane równolegle na kilku dyskach jako jedno urządzenie

Zadanie 12

Plik zaszyfrowany przez użytkownika za pomocą systemu NTFS 5.0 jest każdorazowo automatycznie szyfrowany podczas

Zadanie 13

Na rysunku przedstawiono kabel z wtyczkami

image24

Zadanie 14

Dla dysku twardego, wartość współczynnika MTBF (Mean Time Between Failure) podawana jest w

Zadanie 15

Liczba binarna 10011101 jest równa liczbie dziesiętnej

Zadanie 16

Który z portów na panelu tylnym komputera oznacza się przedstawionym symbolem?

image19

Zadanie 17

Która tablica partycji umożliwia utworzenie do 128 partycji podstawowych na jednym dysku?

Zadanie 18

Kopia różnicowa polega na

Zadanie 19

Który z elementów pokazanych na schemacie karty dźwiękowej na rysunku służy do cyfrowego przetwarzania sygnałów?

image21

Zadanie 20

Zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP odległość oczu od ekranu monitora powinna wynosić

Zadanie 21

Przydzielaniem czasu procesora do określonych zadań zajmuje się

Zadanie 22

Głównym celem mechanizmu Plug and Play jest

Zadanie 23

Interfejs USB 3.0 umożliwia transfer danych z prędkością do

Zadanie 24

Zamieszczone parametry charakteryzują pamięć

image38

Zadanie 25

Użytkownik komputera udostępnia publicznie posiadane pliki w sieci Internet. Prawa autorskie zostaną naruszone, gdy udostępni

Zadanie 26

W systemie operacyjnym Fedora katalogi domowe użytkowników umieszczone są w katalogu

Zadanie 27

Warunkiem niezbędnym przy archiwizacji danych jest

Zadanie 28

Notacja #102816 oznacza zapis w systemie

Zadanie 29

W nowym komputerze program antywirusowy należy zainstalować

Zadanie 30

Interfejs USB 2.0 umożliwia transfer danych z prędkością do

Zadanie 31

Jakie mogą być typy partycji dyskowych w systemie operacyjnym Windows?

Zadanie 32

W trybie wielozadaniowości z wywłaszczeniem zawieszony program

Zadanie 33

Która drukarka wykorzystuje technikę polegającą na przenoszeniu stałego barwnika z taśmy na papier odporny na wysoką temperaturę?

Zadanie 34

System S.M.A.R.T przeznaczony jest do monitorowania pracy i wykrywania błędów

Zadanie 35

Cookie nazywa się plik

Zadanie 36

W systemie Linux polecenie ps spowoduje wyświetlenie

Zadanie 37

System plików, który umożliwia w systemie Windows kompresję danych i nadawanie uprawnień do folderów i plików, to

Zadanie 38

W systemie Linux plik ma ustawione uprawnienia na 541. Właściciel może plik

Zadanie 39

Element komputera odpowiadający za wykonywanie programu jako ciągu rozkazów to

Zadanie 40

Liczba szesnastkowa: FFFF w systemie dwójkowym ma postać