Quiz z kwalifikacji E.12

Liczba zadań: 40

Do każdego zadania podano 4 propozycje odpowiedzi, z których tylko jedna jest poprawna.

Zadanie 1

Program antyspyware chroni przed

Zadanie 2

Do zbudowania programowej macierzy dyskowej RAID-1 należy użyć minimum

Zadanie 3

Klawiszem F5 standardowo w programie Explorator systemu Windows aktywowana jest czynność:

Zadanie 4

Notacja #102816 oznacza zapis w systemie

Zadanie 5

Warunkiem niezbędnym przy archiwizacji danych jest

Zadanie 6

Który z interfejsów jest interfejsem równoległym?

Zadanie 7

Plik zaszyfrowany przez użytkownika za pomocą systemu NTFS 5.0 jest każdorazowo automatycznie szyfrowany podczas

Zadanie 8

Jakie mogą być typy partycji dyskowych w systemie operacyjnym Windows?

Zadanie 9

Liczba szesnastkowa: FFFF w systemie dwójkowym ma postać

Zadanie 10

W przedstawionej na schemacie płycie głównej zasilanie należy podłączyć do złącza oznaczonego numerem

image123

Zadanie 11

Pamięć podręczna określana jest nazwą

Zadanie 12

Jaką technologię ilustruje zdjęcie?

image7

Zadanie 13

Zamieszczone parametry charakteryzują pamięć

image38

Zadanie 14

Który poziom macierzy RAID zapisuje dane równolegle na kilku dyskach jako jedno urządzenie

Zadanie 15

Liczba binarna 10001110 jest równa liczbie dziesiętnej

Zadanie 16

Który z portów na panelu tylnym komputera oznacza się przedstawionym symbolem?

image19

Zadanie 17

W systemie Linux polecenie ps spowoduje wyświetlenie

Zadanie 18

Na rysunku przedstawiono

image4

Zadanie 19

Który z elementów pokazanych na schemacie karty dźwiękowej na rysunku służy do cyfrowego przetwarzania sygnałów?

image21

Zadanie 20

Magistrala, która łączy w komputerze procesor z kontrolerem pamięci, składająca się z szyny adresowej, szyny danych i linii sterujących, nosi nazwę

Zadanie 21

Cyfrowym złączem przesyłającym obraz do monitora jest

Zadanie 22

Program antyspyware chroni przed

Zadanie 23

Konwerter RAMDAC przetwarza sygnał

Zadanie 24

Interfejs USB 3.0 umożliwia transfer danych z prędkością do

Zadanie 25

Aby zapobiec utracie danych w programie do prowadzenia ewidencji uczniów, należy po zakończeniu pracy każdego dnia wykonać

Zadanie 26

Wskaż niepoprawny podział dysków MBR na partycje

Zadanie 27

Powodem niekontrolowanego zapełnienia dysku może być

Zadanie 28

Liczba binarna 10011101 jest równa liczbie dziesiętnej

Zadanie 29

Interfejs USB 2.0 umożliwia transfer danych z prędkością do

Zadanie 30

Która drukarka wykorzystuje technikę polegającą na przenoszeniu stałego barwnika z taśmy na papier odporny na wysoką temperaturę?

Zadanie 31

W wyniku użycia narzędzia diagnostycznego chkdsk otrzymano informacje widoczne na zrzucie ekranu. Jaką wielkość posiada pojedynczy klaster dysku?

image12

Zadanie 32

W jakim systemie liczbowym są zapisane zakresy We/Wy przedstawione na rysunku?

image36

Zadanie 33

Kopia różnicowa polega na

Zadanie 34

W systemach operacyjnych Windows ograniczenie użytkownikom dostępu do poszczególnych plików lub katalogów umożliwia system plików

Zadanie 35

Przydzielaniem czasu procesora do określonych zadań zajmuje się

Zadanie 36

W systemie Windows 7 w celu skopiowania katalogu c:\test wraz z podkatologami na dysk przenośny f:\ należy użyć polecenia

Zadanie 37

Użytkownik komputera udostępnia publicznie posiadane pliki w sieci Internet. Prawa autorskie zostaną naruszone, gdy udostępni

Zadanie 38

Który z elementów oznaczonych numerami od 1 do 4, przedstawionych na schemacie blokowym frame grabbera i opisanym we fragmencie dokumentacji technicznej, służy do wymiany danych z innymi urządzeniami przetwarzającymi obraz wideo bez niepotrzebnego obciążania magistrali PCI?

image129

Zadanie 39

W komputerach wykonujących zadania serwerowe, wymagające dużej wydajności, nalezy zastosować dysk

Zadanie 40

Główny rekord rozruchowy dysku twardego to