Quiz z kwalifikacji E.12

Liczba zadań: 40

Do każdego zadania podano 4 propozycje odpowiedzi, z których tylko jedna jest poprawna.

Zadanie 1

Na rysunku przedstawiono

image4

Zadanie 2

Liczba 10011001100 zapisana w postaci heksadecymalnej ma postać

Zadanie 3

Głównym celem mechanizmu Plug and Play jest

Zadanie 4

W dokumentacji technicznej płyty głównej jest zapis Supports up to Athlon XP 3000+ procesor. Oznacza on, że płyta główna obsługuję procesory Athlon.

Zadanie 5

Licencja wolnego i otwartego oprogramowania, to licencja

Zadanie 6

Zaletą systemu plików NTFS jest

Zadanie 7

Do oprogramowania typu malware (z ang. malicious software) nie należy oprogramowanie typu:

Zadanie 8

Wskaż tryb pracy, w którym komputer zużywa najmniejszą ilość energii

Zadanie 9

Plik zaszyfrowany przez użytkownika za pomocą systemu NTFS 5.0 jest każdorazowo automatycznie szyfrowany podczas

Zadanie 10

Który z portów na panelu tylnym komputera oznacza się przedstawionym symbolem?

image19

Zadanie 11

Do ilu maksymalnie GB pamięci RAM może uzyskać dostęp 32-bitowa wersja systemu Windows?

Zadanie 12

Przedstawione na rysunku ustawienia dotyczą

image141

Zadanie 13

Cyfrowym złączem przesyłającym obraz do monitora jest

Zadanie 14

W nowym komputerze program antywirusowy należy zainstalować

Zadanie 15

Plik ma rozmiar 4 KiB, co jest równe

Zadanie 16

Jakie mogą być typy partycji dyskowych w systemie operacyjnym Windows?

Zadanie 17

Do zarządzania programami i usługami uruchamianymi wraz ze startem systemu operacyjnego w Windows 7 należy wykorzystać program

Zadanie 18

Główny rekord rozruchowy dysku twardego to

Zadanie 19

Aby zapobiec utracie danych w programie do prowadzenia ewidencji uczniów, należy po zakończeniu pracy każdego dnia wykonać

Zadanie 20

Który z interfejsów jest interfejsem równoległym?

Zadanie 21

Błąd systemu Windows typu STOP Error (Blue Screen), polegający na odwoływaniu się systemu do nieprawidłowych danych w pamięci operacyjnej, to

Zadanie 22

Liczba binarna 10011101 jest równa liczbie dziesiętnej

Zadanie 23

W drukarce igłowej materiałem eksploatacyjnym jest

Zadanie 24

Jakiego typu pamięć pokazano na zdjęciu?

image8

Zadanie 25

Powodem niekontrolowanego zapełnienia dysku może być

Zadanie 26

Prefetching to

Zadanie 27

Klawiszem F5 standardowo w programie Explorator systemu Windows aktywowana jest czynność:

Zadanie 28

Liczba binarna 10001110 jest równa liczbie dziesiętnej

Zadanie 29

Który poziom macierzy RAID zapisuje dane równolegle na kilku dyskach jako jedno urządzenie

Zadanie 30

Kopia różnicowa polega na

Zadanie 31

Warunkiem niezbędnym przy archiwizacji danych jest

Zadanie 32

Programy GRUB, LILO, NTLDR to

Zadanie 33

Program antyspyware chroni przed

Zadanie 34

Cookie nazywa się plik

Zadanie 35

Zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP odległość oczu od ekranu monitora powinna wynosić

Zadanie 36

Przydzielaniem czasu procesora do określonych zadań zajmuje się

Zadanie 37

Który z elementów pokazanych na schemacie karty dźwiękowej na rysunku służy do cyfrowego przetwarzania sygnałów?

image21

Zadanie 38

W systemie Linux polecenie ps spowoduje wyświetlenie

Zadanie 39

W systemie Linux plik ma ustawione uprawnienia na 541. Właściciel może plik

Zadanie 40

Do zbudowania programowej macierzy dyskowej RAID-1 należy użyć minimum