Quiz z kwalifikacji E.12

Liczba zadań: 40

Do każdego zadania podano 4 propozycje odpowiedzi, z których tylko jedna jest poprawna.

Zadanie 1

W wyniku użycia narzędzia diagnostycznego chkdsk otrzymano informacje widoczne na zrzucie ekranu. Jaką wielkość posiada pojedynczy klaster dysku?

image12

Zadanie 2

Magistrala, która łączy w komputerze procesor z kontrolerem pamięci, składająca się z szyny adresowej, szyny danych i linii sterujących, nosi nazwę

Zadanie 3

Warunkiem niezbędnym przy archiwizacji danych jest

Zadanie 4

Który z portów na panelu tylnym komputera oznacza się przedstawionym symbolem?

image19

Zadanie 5

W systemach operacyjnych Windows ograniczenie użytkownikom dostępu do poszczególnych plików lub katalogów umożliwia system plików

Zadanie 6

Zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP odległość oczu od ekranu monitora powinna wynosić

Zadanie 7

Do zbudowania programowej macierzy dyskowej RAID-1 należy użyć minimum

Zadanie 8

Dla dysku twardego, wartość współczynnika MTBF (Mean Time Between Failure) podawana jest w

Zadanie 9

W systemie operacyjnym Fedora katalogi domowe użytkowników umieszczone są w katalogu

Zadanie 10

Błąd systemu Windows typu STOP Error (Blue Screen), polegający na odwoływaniu się systemu do nieprawidłowych danych w pamięci operacyjnej, to

Zadanie 11

Notacja #102816 oznacza zapis w systemie

Zadanie 12

Liczba binarna 10011101 jest równa liczbie dziesiętnej

Zadanie 13

Plik ma rozmiar 4 KiB, co jest równe

Zadanie 14

Liczba szesnastkowa: FFFF w systemie dwójkowym ma postać

Zadanie 15

Zamieszczone parametry charakteryzują pamięć

image38

Zadanie 16

Rysunek przedstawia złącze

image5

Zadanie 17

Konwerter RAMDAC przetwarza sygnał

Zadanie 18

Użytkownik komputera udostępnia publicznie posiadane pliki w sieci Internet. Prawa autorskie zostaną naruszone, gdy udostępni

Zadanie 19

Prefetching to

Zadanie 20

Licencja wolnego i otwartego oprogramowania, to licencja

Zadanie 21

Interfejs USB 3.0 umożliwia transfer danych z prędkością do

Zadanie 22

Jakie mogą być typy partycji dyskowych w systemie operacyjnym Windows?

Zadanie 23

Element komputera odpowiadający za wykonywanie programu jako ciągu rozkazów to

Zadanie 24

Liczba 10011001100 zapisana w postaci heksadecymalnej ma postać

Zadanie 25

Program antyspyware chroni przed

Zadanie 26

Który z elementów oznaczonych numerami od 1 do 4, przedstawionych na schemacie blokowym frame grabbera i opisanym we fragmencie dokumentacji technicznej, służy do wymiany danych z innymi urządzeniami przetwarzającymi obraz wideo bez niepotrzebnego obciążania magistrali PCI?

image129

Zadanie 27

Liczba binarna 10001110 jest równa liczbie dziesiętnej

Zadanie 28

Aby zapobiec utracie danych w programie do prowadzenia ewidencji uczniów, należy po zakończeniu pracy każdego dnia wykonać

Zadanie 29

Wskaż tryb pracy, w którym komputer zużywa najmniejszą ilość energii

Zadanie 30

W systemie Linux plik ma ustawione uprawnienia na 541. Właściciel może plik

Zadanie 31

Program antyspyware chroni przed

Zadanie 32

Pamięć podręczna określana jest nazwą

Zadanie 33

Do oprogramowania typu malware (z ang. malicious software) nie należy oprogramowanie typu:

Zadanie 34

Przydzielaniem czasu procesora do określonych zadań zajmuje się

Zadanie 35

Cyfrowym złączem przesyłającym obraz do monitora jest

Zadanie 36

Programy GRUB, LILO, NTLDR to

Zadanie 37

Na rysunku przedstawiono kabel z wtyczkami

image24

Zadanie 38

Standard podstawki procesora bez nóżek to

Zadanie 39

Plik zaszyfrowany przez użytkownika za pomocą systemu NTFS 5.0 jest każdorazowo automatycznie szyfrowany podczas

Zadanie 40

Cookie nazywa się plik