Quiz z kwalifikacji E.13

Liczba zadań: 10

Do każdego zadania podano 4 propozycje odpowiedzi, z których tylko jedna jest poprawna.

Zadanie 1

Konfiguracja usług na serwerze realizowana jest poprzez

Zadanie 2

Na rysunku przedstawiono sieć o topologii

image70

Zadanie 3

Jaki jest adres sieci, w której pracuje host o adresie IP 10.10.10.6 klasy A?

Zadanie 4

Urządzenie sieciowe most (ang. bridge):

Zadanie 5

Każdy kolejny router IP na trasie pakietu

Zadanie 6

Na rysunku przedstawiono przekrój kabla

image65

Zadanie 7

Komputer ma adres IP 192.168.0.1, maska podsieci to 255.255.255.0. Który adres jest adresem rozgłoszeniowym podsieci, do której należy ten komputer?

Zadanie 8

Na zamieszczonym zrzucie panelu konfiguracyjnego rutera widać, że serwer DHCP

image49

Zadanie 9

Adresy IPv6 są liczbami

Zadanie 10

Który z protokołów jest protokołem wykorzystywanym do zarządzania urządzeniami sieciowymi?