Quiz z kwalifikacji E.13

Liczba zadań: 10

Do każdego zadania podano 4 propozycje odpowiedzi, z których tylko jedna jest poprawna.

Zadanie 1

Ile par przewodów jest przeznaczonych w standardzie 100Base-TX do transmisji danych w obu kierunkach?

Zadanie 2

Adresy IPv6 są liczbami

Zadanie 3

Które stwierdzenie dotyczące protokołu DHCP jest prawidłowe?

Zadanie 4

Który z protokołów jest protokołem wykorzystywanym do zarządzania urządzeniami sieciowymi?

Zadanie 5

Najskuteczniejszą metodą zabezpieczenia domowej sieci Wi-Fi jest

Zadanie 6

Na rysunku przedstawiono sieć o topologii

image70

Zadanie 7

Rysunek przedstawia topologię

image73

Zadanie 8

Które zdanie opisuje protokół SSH (Secure Shell)?

Zadanie 9

Standard transmisji Gigabit Ethernet opisuje norma

Zadanie 10

Przełącznik sieciowy standardu Fast Ethernet umożliwia transmisję danych z maksymalną prędkością