Quiz z kwalifikacji E.13

Liczba zadań: 10

Do każdego zadania podano 4 propozycje odpowiedzi, z których tylko jedna jest poprawna.

Zadanie 1

Które stwierdzenie dotyczące protokołu DHCP jest prawidłowe?

Zadanie 2

Jaki jest adres sieci, w której pracuje host o adresie IP 10.10.10.6 klasy A?

Zadanie 3

Każdy kolejny router IP na trasie pakietu

Zadanie 4

Który z protokołów jest protokołem wykorzystywanym do zarządzania urządzeniami sieciowymi?

Zadanie 5

Który standard z grupy IEEE 802 jest związany z sieciami bezprzewodowymi, tzw. Wireless LAN?

Zadanie 6

Apache jest serwerem

Zadanie 7

Na rysunku przedstawiono sieć o topologii

image70

Zadanie 8

Konfiguracja usług na serwerze realizowana jest poprzez

Zadanie 9

Urządzenie przedstawione na rysunku to

image42

Zadanie 10

Program wykorzystywany do przechwytywania analizy ruchu sieciowego, to