Quiz z kwalifikacji E.13

Liczba zadań: 20

Do każdego zadania podano 4 propozycje odpowiedzi, z których tylko jedna jest poprawna.

Zadanie 1

Urządzenie sieciowe most (ang. bridge):

Zadanie 2

Rysunek przedstawia topologię

image73

Zadanie 3

Którym symbolem oznaczona jest skrętka nieekranowana?

Zadanie 4

Które stwierdzenie dotyczące protokołu DHCP jest prawidłowe?

Zadanie 5

Program wykorzystywany do przechwytywania analizy ruchu sieciowego, to

Zadanie 6

Najskuteczniejszą metodą zabezpieczenia domowej sieci Wi-Fi jest

Zadanie 7

Na rysunku przedstawiono przekrój kabla

image65

Zadanie 8

Która warstwa modelu ISO/OSI jest związana z protokołem IP?

Zadanie 9

Wybierz medium, które w sieciach komputerowych zapewnia najszybszą transmisję danych

Zadanie 10

Urządzenie przedstawione na rysunku to

image42

Zadanie 11

Z ilu bitów składa się adres fizyczny MAC karty sieciowej?

Zadanie 12

Adresy IPv6 są liczbami

Zadanie 13

Rysunek przedstawia wynik testowania sieci komputerowej poleceniem

image56

Zadanie 14

Zgodnie z modelem TCP/IP protokoły DNS, FTP oraz SMTP, należą do warstwy

Zadanie 15

Które zdanie opisuje protokół SSH (Secure Shell)?

Zadanie 16

Standard transmisji Gigabit Ethernet opisuje norma

Zadanie 17

Maska podsieci /23 oznacza, że na pierwszych 23 bitach 32-cyfrowej liczby binarnej znajdują się jedynki, a na pozostałych zera. Jak będzie zapisana ta maska w systemie dziesiętnym, jeżeli każdym kolejnym 8 bitom odpowiada jedna liczba dziesiętna?

Zadanie 18

Który standard z grupy IEEE 802 jest związany z sieciami bezprzewodowymi, tzw. Wireless LAN?

Zadanie 19

Konfiguracja usług na serwerze realizowana jest poprzez

Zadanie 20

Administrator nadający adresy prywatne w klasie C, z maską 24 bitową dla komputerów w sieci lokalnej, wybierze zakres