Quiz z kwalifikacji E.13

Liczba zadań: 20

Do każdego zadania podano 4 propozycje odpowiedzi, z których tylko jedna jest poprawna.

Zadanie 1

Które stwierdzenie dotyczące protokołu DHCP jest prawidłowe?

Zadanie 2

Na rysunku przedstawiono przekrój kabla

image65

Zadanie 3

Ile par przewodów jest przeznaczonych w standardzie 100Base-TX do transmisji danych w obu kierunkach?

Zadanie 4

Aby połączyć komputery w sieć przewodową opartą na topologii gwiazdy, należy zastosować

Zadanie 5

Z ilu bitów składa się adres fizyczny MAC karty sieciowej?

Zadanie 6

Jaki jest adres sieci, w której pracuje host o adresie IP 10.10.10.6 klasy A?

Zadanie 7

Rysunek przedstawia wynik testowania sieci komputerowej poleceniem

image56

Zadanie 8

Numer IP zapisuje się w postaci czterech, oddzielonych od siebie kropkami

Zadanie 9

Oblicz koszt brutto materiałów niezbędnych do połączenia w sieć w topologii gwiazdy, 3 komputerów wyposażonych w karty sieciowe, wykorzystując przewody o długości 2 m. Ceny materiałów podano w tabeli.

image60

Zadanie 10

Urządzenie, na którym można dokonać konfiguracji sieci VLAN, to

Zadanie 11

Na rysunku przedstawiono sieć o topologii

image70

Zadanie 12

Na zamieszczonym zrzucie panelu konfiguracyjnego rutera widać, że serwer DHCP

image49

Zadanie 13

Komputer ma adres IP 192.168.0.1, maska podsieci to 255.255.255.0. Który adres jest adresem rozgłoszeniowym podsieci, do której należy ten komputer?

Zadanie 14

Która warstwa modelu ISO/OSI jest związana z protokołem IP?

Zadanie 15

Przełącznik sieciowy standardu Fast Ethernet umożliwia transmisję danych z maksymalną prędkością

Zadanie 16

Ile hostów można zaadresować w podsieci o adresie 192.168.10.0/25?

Zadanie 17

Skrót WAN oznacza

Zadanie 18

Każdy kolejny router IP na trasie pakietu

Zadanie 19

Urządzenie przedstawione na rysunku to

image42

Zadanie 20

Do zarobienia końcówek kabla UTP jest stosowany wtyk