Quiz z kwalifikacji E.13

Liczba zadań: 20

Do każdego zadania podano 4 propozycje odpowiedzi, z których tylko jedna jest poprawna.

Zadanie 1

Administrator nadający adresy prywatne w klasie C, z maską 24 bitową dla komputerów w sieci lokalnej, wybierze zakres

Zadanie 2

Który z protokołów jest protokołem wykorzystywanym do zarządzania urządzeniami sieciowymi?

Zadanie 3

Każdy kolejny router IP na trasie pakietu

Zadanie 4

Z ilu bitów składa się adres fizyczny MAC karty sieciowej?

Zadanie 5

Maska podsieci /23 oznacza, że na pierwszych 23 bitach 32-cyfrowej liczby binarnej znajdują się jedynki, a na pozostałych zera. Jak będzie zapisana ta maska w systemie dziesiętnym, jeżeli każdym kolejnym 8 bitom odpowiada jedna liczba dziesiętna?

Zadanie 6

Rysunek przedstawia wynik testowania sieci komputerowej poleceniem

image56

Zadanie 7

Ile hostów można zaadresować w podsieci o adresie 192.168.10.0/25?

Zadanie 8

Przełącznik sieciowy standardu Fast Ethernet umożliwia transmisję danych z maksymalną prędkością

Zadanie 9

Urządzenie sieciowe most (ang. bridge):

Zadanie 10

Które urządzenie przedstawia rysunek?

image67

Zadanie 11

Program wykorzystywany do przechwytywania analizy ruchu sieciowego, to

Zadanie 12

Do zarobienia końcówek kabla UTP jest stosowany wtyk

Zadanie 13

Która warstwa modelu ISO/OSI jest związana z protokołem IP?

Zadanie 14

Które stwierdzenie dotyczące protokołu DHCP jest prawidłowe?

Zadanie 15

Którym symbolem oznaczona jest skrętka nieekranowana?

Zadanie 16

W usłudze Active Directory, strukturę składającą się z jednej lub większej liczby domen, które mają wspólny schemat i wykaz globalny, należy nazwać

Zadanie 17

Komputer ma adres IP 192.168.0.1, maska podsieci to 255.255.255.0. Który adres jest adresem rozgłoszeniowym podsieci, do której należy ten komputer?

Zadanie 18

Urządzenie przedstawione na rysunku to

image42

Zadanie 19

Zgodnie z modelem TCP/IP protokoły DNS, FTP oraz SMTP, należą do warstwy

Zadanie 20

Który standard z grupy IEEE 802 jest związany z sieciami bezprzewodowymi, tzw. Wireless LAN?