Quiz z kwalifikacji E.13

Liczba zadań: 20

Do każdego zadania podano 4 propozycje odpowiedzi, z których tylko jedna jest poprawna.

Zadanie 1

Do zarobienia końcówek kabla UTP jest stosowany wtyk

Zadanie 2

W usłudze Active Directory, strukturę składającą się z jednej lub większej liczby domen, które mają wspólny schemat i wykaz globalny, należy nazwać

Zadanie 3

Najskuteczniejszą metodą zabezpieczenia domowej sieci Wi-Fi jest

Zadanie 4

Które urządzenie przedstawia rysunek?

image67

Zadanie 5

Wybierz medium, które w sieciach komputerowych zapewnia najszybszą transmisję danych

Zadanie 6

Administrator nadający adresy prywatne w klasie C, z maską 24 bitową dla komputerów w sieci lokalnej, wybierze zakres

Zadanie 7

Który standard z grupy IEEE 802 jest związany z sieciami bezprzewodowymi, tzw. Wireless LAN?

Zadanie 8

Ile hostów można zaadresować w podsieci o adresie 192.168.10.0/25?

Zadanie 9

Który z protokołów jest protokołem wykorzystywanym do zarządzania urządzeniami sieciowymi?

Zadanie 10

Przełącznik sieciowy standardu Fast Ethernet umożliwia transmisję danych z maksymalną prędkością

Zadanie 11

Każdy kolejny router IP na trasie pakietu

Zadanie 12

Maska podsieci /23 oznacza, że na pierwszych 23 bitach 32-cyfrowej liczby binarnej znajdują się jedynki, a na pozostałych zera. Jak będzie zapisana ta maska w systemie dziesiętnym, jeżeli każdym kolejnym 8 bitom odpowiada jedna liczba dziesiętna?

Zadanie 13

Na zamieszczonym zrzucie panelu konfiguracyjnego rutera widać, że serwer DHCP

image49

Zadanie 14

Urządzenie, na którym można dokonać konfiguracji sieci VLAN, to

Zadanie 15

Którym symbolem oznaczona jest skrętka nieekranowana?

Zadanie 16

Na rysunku przedstawiono sieć o topologii

image70

Zadanie 17

Komputer ma adres IP 192.168.0.1, maska podsieci to 255.255.255.0. Który adres jest adresem rozgłoszeniowym podsieci, do której należy ten komputer?

Zadanie 18

Standard transmisji Gigabit Ethernet opisuje norma

Zadanie 19

Które zdanie opisuje protokół SSH (Secure Shell)?

Zadanie 20

Zgodnie z modelem TCP/IP protokoły DNS, FTP oraz SMTP, należą do warstwy