Quiz z kwalifikacji E.13

Liczba zadań: 20

Do każdego zadania podano 4 propozycje odpowiedzi, z których tylko jedna jest poprawna.

Zadanie 1

W usłudze Active Directory, strukturę składającą się z jednej lub większej liczby domen, które mają wspólny schemat i wykaz globalny, należy nazwać

Zadanie 2

Standard transmisji Gigabit Ethernet opisuje norma

Zadanie 3

Przełącznik sieciowy standardu Fast Ethernet umożliwia transmisję danych z maksymalną prędkością

Zadanie 4

Zgodnie z modelem TCP/IP protokoły DNS, FTP oraz SMTP, należą do warstwy

Zadanie 5

Oblicz koszt brutto materiałów niezbędnych do połączenia w sieć w topologii gwiazdy, 3 komputerów wyposażonych w karty sieciowe, wykorzystując przewody o długości 2 m. Ceny materiałów podano w tabeli.

image60

Zadanie 6

Urządzenie przedstawione na rysunku to

image42

Zadanie 7

Maska podsieci /23 oznacza, że na pierwszych 23 bitach 32-cyfrowej liczby binarnej znajdują się jedynki, a na pozostałych zera. Jak będzie zapisana ta maska w systemie dziesiętnym, jeżeli każdym kolejnym 8 bitom odpowiada jedna liczba dziesiętna?

Zadanie 8

Którym symbolem oznaczona jest skrętka nieekranowana?

Zadanie 9

Ile hostów można zaadresować w podsieci o adresie 192.168.10.0/25?

Zadanie 10

Administrator nadający adresy prywatne w klasie C, z maską 24 bitową dla komputerów w sieci lokalnej, wybierze zakres

Zadanie 11

Który standard z grupy IEEE 802 jest związany z sieciami bezprzewodowymi, tzw. Wireless LAN?

Zadanie 12

Adresy IPv6 są liczbami

Zadanie 13

Do pomiaru tłumienia łącza światłowodowego w dwóch oknach transmisyjnych 1310 nm i 1550 nm należy użyć

Zadanie 14

Która warstwa modelu ISO/OSI jest związana z protokołem IP?

Zadanie 15

Przydzielaniem numerów IP w sieci zajmuje się serwer

Zadanie 16

Każdy kolejny router IP na trasie pakietu

Zadanie 17

Do zarobienia końcówek kabla UTP jest stosowany wtyk

Zadanie 18

Apache jest serwerem

Zadanie 19

Skrót WAN oznacza

Zadanie 20

Który z protokołów jest protokołem wykorzystywanym do zarządzania urządzeniami sieciowymi?