Quiz z kwalifikacji E.13

Liczba zadań: 40

Do każdego zadania podano 4 propozycje odpowiedzi, z których tylko jedna jest poprawna.

Zadanie 1

Komputer ma adres IP 192.168.0.1, maska podsieci to 255.255.255.0. Który adres jest adresem rozgłoszeniowym podsieci, do której należy ten komputer?

Zadanie 2

Które zdanie opisuje protokół SSH (Secure Shell)?

Zadanie 3

Rysunek przedstawia wynik testowania sieci komputerowej poleceniem

image56

Zadanie 4

Który z protokołów jest protokołem wykorzystywanym do zarządzania urządzeniami sieciowymi?

Zadanie 5

Urządzenie przedstawione na rysunku to

image42

Zadanie 6

Adresy IPv6 są liczbami

Zadanie 7

Na rysunku przedstawiono przekrój kabla

image65

Zadanie 8

Którym symbolem oznaczona jest skrętka nieekranowana?

Zadanie 9

Urządzenie, na którym można dokonać konfiguracji sieci VLAN, to

Zadanie 10

Konfiguracja usług na serwerze realizowana jest poprzez

Zadanie 11

Rysunek przedstawia topologię

image73

Zadanie 12

Przełącznik sieciowy standardu Fast Ethernet umożliwia transmisję danych z maksymalną prędkością

Zadanie 13

Zgodnie z modelem TCP/IP protokoły DNS, FTP oraz SMTP, należą do warstwy

Zadanie 14

Apache jest serwerem

Zadanie 15

Oblicz koszt brutto materiałów niezbędnych do połączenia w sieć w topologii gwiazdy, 3 komputerów wyposażonych w karty sieciowe, wykorzystując przewody o długości 2 m. Ceny materiałów podano w tabeli.

image60

Zadanie 16

Ile par przewodów jest przeznaczonych w standardzie 100Base-TX do transmisji danych w obu kierunkach?

Zadanie 17

Z ilu bitów składa się adres fizyczny MAC karty sieciowej?

Zadanie 18

W usłudze Active Directory, strukturę składającą się z jednej lub większej liczby domen, które mają wspólny schemat i wykaz globalny, należy nazwać

Zadanie 19

Które stwierdzenie dotyczące protokołu DHCP jest prawidłowe?

Zadanie 20

Jaki jest adres sieci, w której pracuje host o adresie IP 10.10.10.6 klasy A?

Zadanie 21

Na zamieszczonym zrzucie panelu konfiguracyjnego rutera widać, że serwer DHCP

image49

Zadanie 22

Który standard z grupy IEEE 802 jest związany z sieciami bezprzewodowymi, tzw. Wireless LAN?

Zadanie 23

Na rysunku przedstawiono sieć o topologii

image70

Zadanie 24

Administrator nadający adresy prywatne w klasie C, z maską 24 bitową dla komputerów w sieci lokalnej, wybierze zakres

Zadanie 25

Skrót WAN oznacza

Zadanie 26

Urządzenie sieciowe most (ang. bridge):

Zadanie 27

Aby połączyć komputery w sieć przewodową opartą na topologii gwiazdy, należy zastosować

Zadanie 28

Najskuteczniejszą metodą zabezpieczenia domowej sieci Wi-Fi jest

Zadanie 29

Które urządzenie przedstawia rysunek?

image67

Zadanie 30

Każdy kolejny router IP na trasie pakietu

Zadanie 31

Maska podsieci /23 oznacza, że na pierwszych 23 bitach 32-cyfrowej liczby binarnej znajdują się jedynki, a na pozostałych zera. Jak będzie zapisana ta maska w systemie dziesiętnym, jeżeli każdym kolejnym 8 bitom odpowiada jedna liczba dziesiętna?

Zadanie 32

Która warstwa modelu ISO/OSI jest związana z protokołem IP?

Zadanie 33

Program wykorzystywany do przechwytywania analizy ruchu sieciowego, to

Zadanie 34

Do zarobienia końcówek kabla UTP jest stosowany wtyk

Zadanie 35

Do pomiaru tłumienia łącza światłowodowego w dwóch oknach transmisyjnych 1310 nm i 1550 nm należy użyć

Zadanie 36

Ile hostów można zaadresować w podsieci o adresie 192.168.10.0/25?

Zadanie 37

Wybierz medium, które w sieciach komputerowych zapewnia najszybszą transmisję danych

Zadanie 38

Przydzielaniem numerów IP w sieci zajmuje się serwer

Zadanie 39

Numer IP zapisuje się w postaci czterech, oddzielonych od siebie kropkami

Zadanie 40

Standard transmisji Gigabit Ethernet opisuje norma