Quiz z kwalifikacji E.14

Liczba zadań: 10

Do każdego zadania podano 4 propozycje odpowiedzi, z których tylko jedna jest poprawna.

Zadanie 1

Kaskadowe arkusze stylów tworzy się w celu

Zadanie 2

Które z pól są umieszczone w formularzu?

image104

Zadanie 3

Instrukcja DROP języka SQL ma za zadanie

Zadanie 4

Który z wymienionych znaczników języka HTML nie jest stosowany w celu formatowania tekstu?

Zadanie 5

Fragment kodu prezentuje składnię języka

image99

Zadanie 6

Proces tłumaczenia kodu źródłowego pisanego przez programistę na zrozumiały dla komputera kod maszynowy to

Zadanie 7

Aby witryna internetowa prawidłowo skalowała się w urządzeniach mobilnych, należy wielkość czcionki zdefiniować

Zadanie 8

Wskaż model barw, który stosuje się do wyświetlania kolorów na ekranie monitora komputerowego

Zadanie 9

Jak nazywa się element bazy danych, za pomocą którego można jedynie odczytać dane z bazy, prezentując je w postaci tekstu lub wykresu?

Zadanie 10

Poprzez deklarację var x="true"; w języku JavieScript tworzy się zmienną typu