Quiz z kwalifikacji E.14

Liczba zadań: 10

Do każdego zadania podano 4 propozycje odpowiedzi, z których tylko jedna jest poprawna.

Zadanie 1

Do edycji grafiki wektorowej stosuje się program

Zadanie 2

Po wykonaniu zamieszczonego w ramce skryptu napisanego w języku JavaScript w przeglądarce zostanie wypisana wartość

image103

Zadanie 3

Debugger to program służący do

Zadanie 4

Aby stworzyć tabelę w bazie danych, należy zastosować polecenie SQL

Zadanie 5

Którego ze słów kluczowych języka SQL należy użyć, aby wyeliminować duplikaty?

Zadanie 6

W języku PHP zmienna $_GET jest zmienną

Zadanie 7

Instrukcja DROP języka SQL ma za zadanie

Zadanie 8

Proces walidacji strony internetowej to

Zadanie 9

Platforma wspierająca programowanie w technologii .NET to

Zadanie 10

Zamieszczony w ramce fragment kodu w JavaScript wypisze

image100