Quiz z kwalifikacji E.14

Liczba zadań: 10

Do każdego zadania podano 4 propozycje odpowiedzi, z których tylko jedna jest poprawna.

Zadanie 1

Proces tłumaczenia kodu źródłowego pisanego przez programistę na zrozumiały dla komputera kod maszynowy to

Zadanie 2

Polecenie colspan służy do łączenia komórek tabeli w poziomie, natomiast rowspan w pionie. Którą z tabel wyświetli fragment kodu napisany w języku HTML?

image88

Zadanie 3

Aby przenieść witrynę na serwer, można skorzystać z oprogramowania

Zadanie 4

Fragment kodu prezentuje składnię języka

image99

Zadanie 5

Instrukcja DROP języka SQL ma za zadanie

Zadanie 6

Który z wymienionych systemów nie jest systemem CMS?

Zadanie 7

Typ stało-znakowy w języku SQL to

Zadanie 8

Poprzez deklarację var x="true"; w języku JavieScript tworzy się zmienną typu

Zadanie 9

Które z pól są umieszczone w formularzu?

image104

Zadanie 10

W palecie kolorów RGB kolor żółty jest połączeniem dwóch kolorów: zielonego i czerwonego. Który z kodów szesnastkowych oznacza kolor żółty?