Quiz z kwalifikacji E.14

Liczba zadań: 10

Do każdego zadania podano 4 propozycje odpowiedzi, z których tylko jedna jest poprawna.

Zadanie 1

Które z pól są umieszczone w formularzu?

image104

Zadanie 2

Organizacja zajmująca się ustalaniem standardu dla języka HTML nosi nazwę

Zadanie 3

Jak nazywa się element bazy danych, za pomocą którego można jedynie odczytać dane z bazy, prezentując je w postaci tekstu lub wykresu?

Zadanie 4

Jak nazywa się technika umożliwiająca otwarcie połączenia klienta z serwerem i komunikację bez przeładowywania całej strony WWW w sposób asynchroniczny ?

Zadanie 5

Aby witryna internetowa prawidłowo skalowała się w urządzeniach mobilnych, należy wielkość czcionki zdefiniować

Zadanie 6

Który z wymienionych systemów nie jest systemem CMS?

Zadanie 7

Aby stworzyć tabelę w bazie danych, należy zastosować polecenie SQL

Zadanie 8

Po wykonaniu zamieszczonego w ramce skryptu napisanego w języku JavaScript w przeglądarce zostanie wypisana wartość

image103

Zadanie 9

Którego ze słów kluczowych języka SQL należy użyć, aby wyeliminować duplikaty?

Zadanie 10

W języku PHP zmienna typu float przyjmuje wartości