Quiz z kwalifikacji E.14

Liczba zadań: 20

Do każdego zadania podano 4 propozycje odpowiedzi, z których tylko jedna jest poprawna.

Zadanie 1

Aby przenieść witrynę na serwer, można skorzystać z oprogramowania

Zadanie 2

CMYK to zestaw czterech podstawowych kolorów farb drukarskich:

Zadanie 3

Po wykonaniu zamieszczonego w ramce skryptu napisanego w języku JavaScript w przeglądarce zostanie wypisana wartość

image103

Zadanie 4

Baza danych zawiera tabelę o nazwie pracownicy o polach: nazwisko, imie, pensja, wiek. Jak wygląda składnia polecenia wyznaczającego średnią pensję pracowników?

Zadanie 5

Platforma wspierająca programowanie w technologii .NET to

Zadanie 6

Funkcja zapisana językiem PHP służy do

image115

Zadanie 7

Proces tłumaczenia kodu źródłowego pisanego przez programistę na zrozumiały dla komputera kod maszynowy to

Zadanie 8

Którego ze słów kluczowych języka SQL należy użyć, aby wyeliminować duplikaty?

Zadanie 9

Wskaż model barw, który stosuje się do wyświetlania kolorów na ekranie monitora komputerowego

Zadanie 10

W palecie kolorów RGB kolor żółty jest połączeniem dwóch kolorów: zielonego i czerwonego. Który z kodów szesnastkowych oznacza kolor żółty?

Zadanie 11

Jakiego znacznika należy użyć, aby przejść do kolejnej linii tekstu, nie tworząc akapitu na stronie interenetowej ?

Zadanie 12

Cechą formatu PNG jest

Zadanie 13

Jak nazywa się element bazy danych, za pomocą którego można jedynie odczytać dane z bazy, prezentując je w postaci tekstu lub wykresu?

Zadanie 14

Który parametr obiektu graficznego ulegnie zmianie po modyfikacji wartości kanału alfa?

Zadanie 15

Instrukcja DROP języka SQL ma za zadanie

Zadanie 16

Wskaż dwa sposoby zabezpieczenia bazy danych Microsoft Access

Zadanie 17

Organizacja zajmująca się ustalaniem standardu dla języka HTML nosi nazwę

Zadanie 18

Fragment kodu prezentuje składnię języka

image99

Zadanie 19

W języku PHP zmienna $_GET jest zmienną

Zadanie 20

Typ stało-znakowy w języku SQL to