Quiz z kwalifikacji E.14

Liczba zadań: 20

Do każdego zadania podano 4 propozycje odpowiedzi, z których tylko jedna jest poprawna.

Zadanie 1

Platforma wspierająca programowanie w technologii .NET to

Zadanie 2

Wskaż dwa sposoby zabezpieczenia bazy danych Microsoft Access

Zadanie 3

Fragment kodu prezentuje składnię języka

image99

Zadanie 4

Aby zobaczyć wyniki działania skryptu napisanego w języku PHP, będącego elementem strony WWW, musi być on

Zadanie 5

Który parametr obiektu graficznego ulegnie zmianie po modyfikacji wartości kanału alfa?

Zadanie 6

Do edycji grafiki wektorowej stosuje się program

Zadanie 7

Instrukcja DROP języka SQL ma za zadanie

Zadanie 8

Baza danych zawiera tabelę o nazwie pracownicy o polach: nazwisko, imie, pensja, wiek. Jak wygląda składnia polecenia wyznaczającego średnią pensję pracowników?

Zadanie 9

Proces tłumaczenia kodu źródłowego pisanego przez programistę na zrozumiały dla komputera kod maszynowy to

Zadanie 10

Aby stworzyć tabelę w bazie danych, należy zastosować polecenie SQL

Zadanie 11

W języku PHP zmienna typu float przyjmuje wartości

Zadanie 12

Funkcja zapisana językiem PHP służy do

image115

Zadanie 13

Jak nazywa się element bazy danych, za pomocą którego można jedynie odczytać dane z bazy, prezentując je w postaci tekstu lub wykresu?

Zadanie 14

Które ze stwierdzeń dotyczących języków programowania NIE jest prawdziwe

Zadanie 15

Debugger to program służący do

Zadanie 16

Poprzez deklarację var x="true"; w języku JavieScript tworzy się zmienną typu

Zadanie 17

Które z pól są umieszczone w formularzu?

image104

Zadanie 18

Organizacja zajmująca się ustalaniem standardu dla języka HTML nosi nazwę

Zadanie 19

CMYK to zestaw czterech podstawowych kolorów farb drukarskich:

Zadanie 20

Którego ze słów kluczowych języka SQL należy użyć, aby wyeliminować duplikaty?