Quiz z kwalifikacji E.14

Liczba zadań: 20

Do każdego zadania podano 4 propozycje odpowiedzi, z których tylko jedna jest poprawna.

Zadanie 1

Proces tłumaczenia kodu źródłowego pisanego przez programistę na zrozumiały dla komputera kod maszynowy to

Zadanie 2

Organizacja zajmująca się ustalaniem standardu dla języka HTML nosi nazwę

Zadanie 3

Wynikiem działania zamieszczonej pętli zapisanej językiem PHP jest wypisanie kolejnych liczb

image101

Zadanie 4

Selektor CSS a:link {color:red} zawarty w kaskadowych arkuszach stylów definiuje

Zadanie 5

Platforma wspierająca programowanie w technologii .NET to

Zadanie 6

W języku PHP zmienna $_GET jest zmienną

Zadanie 7

Jak nazywa się technika umożliwiająca otwarcie połączenia klienta z serwerem i komunikację bez przeładowywania całej strony WWW w sposób asynchroniczny ?

Zadanie 8

Aby zobaczyć wyniki działania skryptu napisanego w języku PHP, będącego elementem strony WWW, musi być on

Zadanie 9

W języku HTML atrybut alt znacznika img jest wykorzystywany w celu zdefiniowania

Zadanie 10

Które ze stwierdzeń dotyczących języków programowania NIE jest prawdziwe

Zadanie 11

Który z wymienionych znaczników języka HTML nie jest stosowany w celu formatowania tekstu?

Zadanie 12

Polecenie colspan służy do łączenia komórek tabeli w poziomie, natomiast rowspan w pionie. Którą z tabel wyświetli fragment kodu napisany w języku HTML?

image88

Zadanie 13

Którego ze słów kluczowych języka SQL należy użyć, aby wyeliminować duplikaty?

Zadanie 14

Po wykonaniu zamieszczonego w ramce skryptu napisanego w języku JavaScript w przeglądarce zostanie wypisana wartość

image103

Zadanie 15

Poprzez deklarację var x="true"; w języku JavieScript tworzy się zmienną typu

Zadanie 16

Wskaż dwa sposoby zabezpieczenia bazy danych Microsoft Access

Zadanie 17

Aby przenieść witrynę na serwer, można skorzystać z oprogramowania

Zadanie 18

Kaskadowe arkusze stylów tworzy się w celu

Zadanie 19

Która z instrukcji umożliwia wysłanie tekstu do przeglądarki?

Zadanie 20

Zamieszczony w ramce fragment kodu w JavaScript wypisze

image100