Quiz z kwalifikacji E.14

Liczba zadań: 20

Do każdego zadania podano 4 propozycje odpowiedzi, z których tylko jedna jest poprawna.

Zadanie 1

Która z instrukcji umożliwia wysłanie tekstu do przeglądarki?

Zadanie 2

Które z pól są umieszczone w formularzu?

image104

Zadanie 3

Fragment kodu prezentuje składnię języka

image99

Zadanie 4

Platforma wspierająca programowanie w technologii .NET to

Zadanie 5

Którego ze słów kluczowych języka SQL należy użyć, aby wyeliminować duplikaty?

Zadanie 6

Zamieszczony w ramce fragment kodu w JavaScript wypisze

image100

Zadanie 7

Które ze stwierdzeń dotyczących języków programowania NIE jest prawdziwe

Zadanie 8

Wskaż model barw, który stosuje się do wyświetlania kolorów na ekranie monitora komputerowego

Zadanie 9

Polecenie colspan służy do łączenia komórek tabeli w poziomie, natomiast rowspan w pionie. Którą z tabel wyświetli fragment kodu napisany w języku HTML?

image88

Zadanie 10

Który parametr obiektu graficznego ulegnie zmianie po modyfikacji wartości kanału alfa?

Zadanie 11

Wskaż dwa sposoby zabezpieczenia bazy danych Microsoft Access

Zadanie 12

Typ stało-znakowy w języku SQL to

Zadanie 13

Jak nazywa się technika umożliwiająca otwarcie połączenia klienta z serwerem i komunikację bez przeładowywania całej strony WWW w sposób asynchroniczny ?

Zadanie 14

W języku PHP zmienna $_GET jest zmienną

Zadanie 15

Który z wymienionych systemów nie jest systemem CMS?

Zadanie 16

Instrukcja DROP języka SQL ma za zadanie

Zadanie 17

Jakiego znacznika należy użyć, aby przejść do kolejnej linii tekstu, nie tworząc akapitu na stronie interenetowej ?

Zadanie 18

Aby witryna internetowa prawidłowo skalowała się w urządzeniach mobilnych, należy wielkość czcionki zdefiniować

Zadanie 19

Debugger to program służący do

Zadanie 20

Aby zobaczyć wyniki działania skryptu napisanego w języku PHP, będącego elementem strony WWW, musi być on