Quiz z kwalifikacji E.14

Liczba zadań: 40

Do każdego zadania podano 4 propozycje odpowiedzi, z których tylko jedna jest poprawna.

Zadanie 1

Którego ze słów kluczowych języka SQL należy użyć, aby wyeliminować duplikaty?

Zadanie 2

Polecenie colspan służy do łączenia komórek tabeli w poziomie, natomiast rowspan w pionie. Którą z tabel wyświetli fragment kodu napisany w języku HTML?

image88

Zadanie 3

Aby stworzyć tabelę w bazie danych, należy zastosować polecenie SQL

Zadanie 4

W języku PHP zmienna $_GET jest zmienną

Zadanie 5

Proces tłumaczenia kodu źródłowego pisanego przez programistę na zrozumiały dla komputera kod maszynowy to

Zadanie 6

Kaskadowe arkusze stylów tworzy się w celu

Zadanie 7

Organizacja zajmująca się ustalaniem standardu dla języka HTML nosi nazwę

Zadanie 8

Do edycji grafiki wektorowej stosuje się program

Zadanie 9

Platforma wspierająca programowanie w technologii .NET to

Zadanie 10

Wynikiem działania zamieszczonej pętli zapisanej językiem PHP jest wypisanie kolejnych liczb

image101

Zadanie 11

Które z pól są umieszczone w formularzu?

image104

Zadanie 12

Aby przenieść witrynę na serwer, można skorzystać z oprogramowania

Zadanie 13

Aby zobaczyć wyniki działania skryptu napisanego w języku PHP, będącego elementem strony WWW, musi być on

Zadanie 14

Który parametr obiektu graficznego ulegnie zmianie po modyfikacji wartości kanału alfa?

Zadanie 15

Typ stało-znakowy w języku SQL to

Zadanie 16

W języku PHP zmienna typu float przyjmuje wartości

Zadanie 17

Jak nazywa się technika umożliwiająca otwarcie połączenia klienta z serwerem i komunikację bez przeładowywania całej strony WWW w sposób asynchroniczny ?

Zadanie 18

Jak nazywa się element bazy danych, za pomocą którego można jedynie odczytać dane z bazy, prezentując je w postaci tekstu lub wykresu?

Zadanie 19

W języku HTML atrybut alt znacznika img jest wykorzystywany w celu zdefiniowania

Zadanie 20

Po wykonaniu zamieszczonego w ramce skryptu napisanego w języku JavaScript w przeglądarce zostanie wypisana wartość

image103

Zadanie 21

W palecie kolorów RGB kolor żółty jest połączeniem dwóch kolorów: zielonego i czerwonego. Który z kodów szesnastkowych oznacza kolor żółty?

Zadanie 22

Baza danych zawiera tabelę o nazwie pracownicy o polach: nazwisko, imie, pensja, wiek. Jak wygląda składnia polecenia wyznaczającego średnią pensję pracowników?

Zadanie 23

Wskaż model barw, który stosuje się do wyświetlania kolorów na ekranie monitora komputerowego

Zadanie 24

Poprzez deklarację var x="true"; w języku JavieScript tworzy się zmienną typu

Zadanie 25

Zamieszczony w ramce fragment kodu w JavaScript wypisze

image100

Zadanie 26

Aby witryna internetowa prawidłowo skalowała się w urządzeniach mobilnych, należy wielkość czcionki zdefiniować

Zadanie 27

Fragment kodu prezentuje składnię języka

image99

Zadanie 28

CMYK to zestaw czterech podstawowych kolorów farb drukarskich:

Zadanie 29

Który z wymienionych systemów nie jest systemem CMS?

Zadanie 30

Proces walidacji strony internetowej to

Zadanie 31

Instrukcja DROP języka SQL ma za zadanie

Zadanie 32

Wskaż dwa sposoby zabezpieczenia bazy danych Microsoft Access

Zadanie 33

Funkcja zapisana językiem PHP służy do

image115

Zadanie 34

Cechą formatu PNG jest

Zadanie 35

Jakiego znacznika należy użyć, aby przejść do kolejnej linii tekstu, nie tworząc akapitu na stronie interenetowej ?

Zadanie 36

Która z instrukcji umożliwia wysłanie tekstu do przeglądarki?

Zadanie 37

Który z wymienionych znaczników języka HTML nie jest stosowany w celu formatowania tekstu?

Zadanie 38

Które ze stwierdzeń dotyczących języków programowania NIE jest prawdziwe

Zadanie 39

Selektor CSS a:link {color:red} zawarty w kaskadowych arkuszach stylów definiuje

Zadanie 40

Debugger to program służący do