Quiz z kwalifikacji E.14

Liczba zadań: 40

Do każdego zadania podano 4 propozycje odpowiedzi, z których tylko jedna jest poprawna.

Zadanie 1

Jakiego znacznika należy użyć, aby przejść do kolejnej linii tekstu, nie tworząc akapitu na stronie interenetowej ?

Zadanie 2

Do edycji grafiki wektorowej stosuje się program

Zadanie 3

Cechą formatu PNG jest

Zadanie 4

Wynikiem działania zamieszczonej pętli zapisanej językiem PHP jest wypisanie kolejnych liczb

image101

Zadanie 5

Którego ze słów kluczowych języka SQL należy użyć, aby wyeliminować duplikaty?

Zadanie 6

Funkcja zapisana językiem PHP służy do

image115

Zadanie 7

Wskaż dwa sposoby zabezpieczenia bazy danych Microsoft Access

Zadanie 8

Aby zobaczyć wyniki działania skryptu napisanego w języku PHP, będącego elementem strony WWW, musi być on

Zadanie 9

Debugger to program służący do

Zadanie 10

Typ stało-znakowy w języku SQL to

Zadanie 11

Aby witryna internetowa prawidłowo skalowała się w urządzeniach mobilnych, należy wielkość czcionki zdefiniować

Zadanie 12

Wskaż model barw, który stosuje się do wyświetlania kolorów na ekranie monitora komputerowego

Zadanie 13

CMYK to zestaw czterech podstawowych kolorów farb drukarskich:

Zadanie 14

Który parametr obiektu graficznego ulegnie zmianie po modyfikacji wartości kanału alfa?

Zadanie 15

Który z wymienionych systemów nie jest systemem CMS?

Zadanie 16

Baza danych zawiera tabelę o nazwie pracownicy o polach: nazwisko, imie, pensja, wiek. Jak wygląda składnia polecenia wyznaczającego średnią pensję pracowników?

Zadanie 17

Proces walidacji strony internetowej to

Zadanie 18

Która z instrukcji umożliwia wysłanie tekstu do przeglądarki?

Zadanie 19

Który z wymienionych znaczników języka HTML nie jest stosowany w celu formatowania tekstu?

Zadanie 20

Selektor CSS a:link {color:red} zawarty w kaskadowych arkuszach stylów definiuje

Zadanie 21

Kaskadowe arkusze stylów tworzy się w celu

Zadanie 22

Które z pól są umieszczone w formularzu?

image104

Zadanie 23

Poprzez deklarację var x="true"; w języku JavieScript tworzy się zmienną typu

Zadanie 24

Organizacja zajmująca się ustalaniem standardu dla języka HTML nosi nazwę

Zadanie 25

Proces tłumaczenia kodu źródłowego pisanego przez programistę na zrozumiały dla komputera kod maszynowy to

Zadanie 26

Jak nazywa się technika umożliwiająca otwarcie połączenia klienta z serwerem i komunikację bez przeładowywania całej strony WWW w sposób asynchroniczny ?

Zadanie 27

Platforma wspierająca programowanie w technologii .NET to

Zadanie 28

W palecie kolorów RGB kolor żółty jest połączeniem dwóch kolorów: zielonego i czerwonego. Który z kodów szesnastkowych oznacza kolor żółty?

Zadanie 29

Które ze stwierdzeń dotyczących języków programowania NIE jest prawdziwe

Zadanie 30

Po wykonaniu zamieszczonego w ramce skryptu napisanego w języku JavaScript w przeglądarce zostanie wypisana wartość

image103

Zadanie 31

Aby stworzyć tabelę w bazie danych, należy zastosować polecenie SQL

Zadanie 32

Instrukcja DROP języka SQL ma za zadanie

Zadanie 33

Zamieszczony w ramce fragment kodu w JavaScript wypisze

image100

Zadanie 34

Fragment kodu prezentuje składnię języka

image99

Zadanie 35

Polecenie colspan służy do łączenia komórek tabeli w poziomie, natomiast rowspan w pionie. Którą z tabel wyświetli fragment kodu napisany w języku HTML?

image88

Zadanie 36

Jak nazywa się element bazy danych, za pomocą którego można jedynie odczytać dane z bazy, prezentując je w postaci tekstu lub wykresu?

Zadanie 37

W języku HTML atrybut alt znacznika img jest wykorzystywany w celu zdefiniowania

Zadanie 38

W języku PHP zmienna $_GET jest zmienną

Zadanie 39

Aby przenieść witrynę na serwer, można skorzystać z oprogramowania

Zadanie 40

W języku PHP zmienna typu float przyjmuje wartości