Podstawy sieci

Ogólny opis czym jest sieć komputerowa i podstawowe informacje.

Sieci komputerowe:

Zbiór komputerów oraz innego sprzętu sieciowego wraz z oprogramowaniem umożliwiającym komunikację i przesyłanie danych między urządzeniami które ją tworzą.


Główne zadania sieci komputerowych:

-Ułatwienie komunikacji między jej użytkownikami.
-Rozpowszechnianie wolnego oprogramowania.
-Zdalny dostęp do informacji przechowywanych na innych komputerach w sieci.
-Również dostęp do zasobów sieci takich jak np. drukarki sieciowe czy pamięć masowa.


Z czego jest stworzona sieć komputerowa:

-Serwer, stale włączony komputer o dużej mocy obliczeniowej, wyposażony w sporą ilość pamięci operacyjnej i masowej.
-Host, maszyna uczestnicząca w wymianie danych poprzez sieć komputerową.
-Media transmisyjne, czyli sposób w jaki są przekazywane dane wewnątrz sieci. Są to między innymi kable miedziane, przewody światłowodowe czy fale radiowe które służą jako kanał komunikacyjny.
-Urządzenia sieciowe, są to wszelkiego rodzaju karty sieciowe, modemy, przełączniki oraz inne podzespoły umożliwiające poprawne funkcjonowanie sieci.
-Oprogramowanie sieciowe, program bądź zespół programów umożliwających zarządzanie siecią.


Rodzaje sieci komputerowych:

-LAN (Local Area Network) Lokalna sieć komputerowa, mała sieć powstająca na niedużym obszarze np. w szkole.
-MAN (Metropolitan Area Network) Miejska sieć komputerowa, duża sieć komputerowa która swoim zasięgiem obejmuje spore obszary np. miasto.
-WAN (Wide Area Network) Rozległa sieć komputerowa, sieć łącząca różne sieci LAN na sporym obszarze np. internet.


Protokoły sieciowe:

-NetBEUI (NetBIOS Extended User Interface), stworzony przez IBM dla małych sieci komputerowych (LAN), używany w systemach operacyjnych WINDOWS NT, WINDWOS95/98
-TCP/IP (Transmission Control Protocol / Internet Protocol) Stworzony przez DARPA, podstawa struktury internetu.
-IP( Internet Protocol), protokół sieciowy wykorzystujący adresy sieciowe komputerów inaczej zwanych adresami IP.
-SLIP (Serial Line Interface Protocol), protokół sieciowy wykorzystujący łącza szeregowe, uzupełnienie TCP/IP.
-PPP (Point to Point Protocol), protokół służący do połączenia się z internetem za pomocą sieci telefonicznej.
-IPX/SPX (Internetwork Packet Exchange/Sequenced Packet Exchange), protokół opracowany przez firmę Novell, wykorzystywany w wielu rodzajach sieci.
-FTP (File Transfer Protocol) protokół służący do wymiany plików.
-SNMP (Simple Network Managment Protocol), protokół służący do zarządzania siecią.
-SMTP (Simple Mail Transfer Protocol), należy do rodziny protokołów TCP/IP, odpowiada za wysyłanie poczty elektronicznej.
-DNS (Domain Name Service), automatycznie zmienia adresy domenowe na adresy IP .
-DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol), automatyczne przydzielanie adresów IP.
-ARP (Address Resolution Protocol), także protokół z rodziny TCP/IP, służy do określania fizycznych adresów niskiego poziomu.
-HTTP (HyperText Transfer Protocol), obsługa stron www.