Kwalifikacja E.14

Wybierz dział:

HTML CSS JavaScript PHP SQL

HTML

Zacznijmy od podstaw!


Strona w HTML 5

Najnowsza wersja języka HTML. Podstawowa struktura strony:

<!DOCTYPE html >
<html lang="pl">
<head>
  <title> Tytuł strony <title>
<meta charset="utf-8" />
<head>
<body>
   Hello World!
<body>
<html>

Składnia języka HTML

Znacznik ang. tag – nadaje treści jakieś znaczenie:
Atrybut ang. attribute – dodatkowa wartość w znaczniku:
Komentarz ang. comment w treści strony:

Informacje o stronie

Zawarte między znacznikami <head> </head>

<title> Tytuł strony </title>
<meta name="Author" content="Adam Abacki" />
<meta name="Description" content="Strona o fokach" />
<meta name="Keywords" content="foka, ryba, panda" />
<meta name="Robots" content="all" />

Tekst na stronach WWW

Zawarty między znacznikami <body> </body> -> Zaczynamy edycję widocznej częsci dokumentu.

<p> To jest po prostu kawałek tekstu.</p>

<h1> Największy nagłówek </h1>
<h2>Nieco mniejszy nagłówek </h2>
<h3>Kolejny nagłówek </h3>
<h4>Kolejny nagłówek </h4>
<h5>Kolejny nagłówek </h5>
<h6>Kolejny nagłówek </h6>
 
Nowa linia w tekście- <br>
Oddzielenie poziomą linią- <hr>
Niełamliwa spacja- &nbsp;

Znaki specjalne

&lt;
&gt;
&amp;
&euro;
&sect;
&copy;
<
>
&
§
©

Tabele

Przykładowa struktura tabeli w dokumencie HTML:

<!DOCTYPE html >
<html lang="pl">
<head>
<title> Tytuł strony <title>
<meta charset="utf-8" />
<head>
<body>
 <table border="1">
   <tr>
  <td>Arbuz</td>
  <td>Banan</td>
  </tr>
  <tr>
  <td>Czereśnia</td>
  <td>Daktyl</td>
  </tr>
 </table>
<body>
<html>

Hiperłącza

<a href=”menu.html”>Menu</a>
<a href=”../content/archive.html”>Archiwum</a>
<a href=”http://www.google.pl/”>Google</a>
<a href=”mailto:jan.nowak@poczta.pl”>E-mail do mnie</a>
<a href=”#poczatek”>Powrót na górę</a>

Multimedia

<img src=”images/photo.jpg” alt=”photo (120 KB)”/>
<video src="movie.mp4" />


<video width="320" height="240" controls="controls">
<source src="movie.mp4" type="video/mp4" />
< video>

<audio src="song.ogg" />
<embed src="flash.swf">